top of page
Startfoto.jpg

Welkom op de website van de Orde der Nederlandse Valkeniers.

 

De Orde is een vereniging opgericht op 6 december 2000.


Valkerij is de kunst van het jagen met een roofvogel op prooi in haar natuurlijke omgeving.
In 2013 is de Nederlandse valkerij bijgeschreven op de Nationale Inventaris van het immaterieel Cultureel Erfgoed 

 

Missie:
Het beoefenen van de jacht met een roofvogel zoals omschreven in de wet.
Het behouden, beschermen en ontwikkelen van de valkerij als immaterieel  cultureel erfgoed voor de huidige en volgende generaties.

Een bijzonder kenmerk is dat de valkerij wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Visie
Het aanbieden van een gedegen jachtopleiding voor de valkerij.
Door studie overdracht van kennis van de valkerij en haar historie.
Het organiseren van jachtdagen met de vereniging en het bevorderen van de betrekkingen tussen leden van de verenigingen zo ook de internationaal vertegenwoordigde organisaties.
Het houden van een tweejaarlijkse ledenvergadering
De belangenbehartiging door deelname van het overkoepelend orgaan het NOVO (Nationaal Overleg Valkerij Organisaties)

cultureel.jpg
bottom of page