top of page

Opleiding

10959400_1030318586981826_29254374456282

Hoe word je valkenier

Valkerij vergt veel aandacht en tijd wil je het maximale uit je vogel halen om tot goede prestaties te komen.

Het opleidingstraject vereist al een enorme discipline en tijd en is een voorproefje op het jagen met je eigen jachtvogel.

Jachtvogels

In Nederland zijn alleen slechtvalk ( Peregrinus Peregrinus) en havik ( Accipiter gentilis) de enige twee soorten die volgens de wet als jachtvogel mogen worden ingezet.

Jachtveld

Om een jachtvogel te bezitten zul je een jachtveld moeten pachten of als gast mee mogen op de akte van een andere jager of valkenier

Prooisoorten

Het is van belang je jachtveld, voordat je een vogel aanschaft te bekijken of er geschikte prooisoorten voorkomen die voor of een slechtvalk of een havik van toepassing zijn.

Opleiding.

Voordat je gaat beginnen zal je eerst lid moeten worden van een van de drie valkerij verenigingen ( zie onder informatie). Vervolgens zal de vereniging je kunnen helpen een geschikte mentor te zoeken.

Stage

Gedurende twee jaar zullen twee verschillende mentoren de aspirant van muit tot muit (rui) begeleiden. Met de mentor gaat de aspirant minimaal 8 keer per seizoen  mee op jacht . Van iedere jachtdag zal  er een verslag moeten worden gemaakt.

Theorie

Het theoretische gedeelte wordt gevolgd bij de Stichting Jacht Opleiding( SJN) waar voor de valkerij een valkerij module erbij wordt gegeven en het praktijk gedeelte van het geweer niet van toepassing is. Voor info zie www.jachtopleiding.com

Praktijkdagen

Een zestal praktijkdagen zullen worden verzorgd door het NOVO waar de aspirant de basisprincipes worden uitgelegd van het houden, verzorgen en africhten van jachtvogels alsmede het jagen. Iedere praktijk dag zal  worden afgetekend en in een verslag weergegeven.

Examen

Na het volgen van voorgaande stappen en het behalen van het theorie examen bij de https://www.jachtopleiding.com/cursus/jacht-met-jachtvogels volgt nog een mondeling examen. Hierna heeft de aspirant het valkerijdiploma.

Akte

Na het behalen van het valkerijdiploma kan de aanstaande valkenier een jachtvogel aanschaffen mits hij of zij kan aantonen een jachtveld te hebben en een akte bij het ministerie aanvragen.

bottom of page