top of page

Nieuws

Update programma Aspirantendagen 11-07-2022

 

Wintelre, juli 2022

Beste leden,

 

Binnenkort starten wij weer met de aspirantenavonden.

Deze avonden zijn verplicht voor iedere aspirant. Hun aanwezigheid wordt bij deze avonden daarom ook op de stagekaart afgetekend. Ofschoon een aspirant 2 jaren heeft om dit lessenpakket te volgen heeft het duidelijk onze voorkeur dat deze avonden voorafgaande aan de stage perioden worden gevolgd. Wij enthousiasmeren dit, om de werkdruk bij onze mentoren te minimaliseren,

De aspiranten beschikken immer dan bij aanvang al over een essentiële basiskennis

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn deze avonden toegankelijk voor alle aspiranten.

Voor aspiranten, die lid zijn van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen geldt, -omdat het NOVO deze avonden faciliteert-, een gedifferentieerde kostprijs.

 

Wat kunt u verwachten.

U krijgt les volgens een vooropgezet lesplan dat aansluit bij de in de wet beschreven 11 vaardigheden. Voor de beheersbaarheid zijn deze vaardigheden vertaald in eindtermen /competenties. De lessen worden bij toerbeurt gegeven door ervaren valkeniers, ook kan gebruikt gemaakt worden van gastdocenten.

Tijdens de les krijgt de aspirant uitreikstukken en vragen over de gedoceerde stof uitgereikt.

In iedere volgende les worden deze vragen dan weer behandeld. Naast de theorie krijgt de aspirant waar mogelijk ook praktijkles om zelfstandig aangeleerde vaardigheden te beoefenen. Aanwezigheid bij de lessen wordt afgetekend op de stagekaart, die deel uitmaakt van het portfolio.

 

De avonden worden verzorgd door docenten afkomstig uit onze verenigingen en zullen om stipt 20:00 uur beginnen. De zaal zal vanaf 19:30 uur open zijn. Er zal een pauze van ongeveer 20 minuten zijn om circa 20:50 uur en de avonden eindigen tussen 22:00 en 22:30 uur.

De avonden zullen (indien niet anders vermeld) plaatsvinden bij “ ZOO Veldhoven”, Wintelresedijk 51, 5507 PP Veldhoven.

Vanaf de N2 (let op, niet de A2!) neemt u afrit 29, hier moet u de borden Flightforum aanhouden, daarna volgt u de borden Industrieterrein Habraken. U komt uit op de Oersebaan waar u op de 5e rotonde de eerste afslag rechts neemt. Na 20 meter is rechtsaf de Wintelresedijk. De meeste navigatiesystemen komen uit bij een afgesloten weg, neem dus vooral deze routebeschrijving mee.

 

Kosten

Wij vragen voor deze avonden voor leden van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen een eigen bijdrage van €15,- per persoon, per avond.

Niet leden, kunnen ook deelnemen, maar omdat zij gebruik maken van NOVO faciliteiten, geldt voor hen een kostprijs van €50,- per avond.

 

Corona

Als gevolg van de corona pandemie zijn wij gehouden aan bindende veiligheidsvoorwaarden, om de eventuele kans op besmetting te voorkomen/minimaliseren. Wat die veiligheidsbepalingen tegen die tijd exact inhouden is op dit moment nog niet bekend. Wij zullen u dat nog tijdig laten weten.

 

 

Het rooster van de avonden in 2022 ziet er als volgt uit:

 

Start

 

1 september:

Eerste uur / kennismaking, Uitreiken informatiemap, uitleg over de 11 vaardigheden, de eindtermen, de werkwijze van het portfolio en de stagekaart,

de eisen die aan de opleiding worden gesteld en de voorwaarden voor het maken en beoordelen van de stageverslagen.

 

Roofvogelherkenning, die zich uitsluitend beperkt tot de in de syllabus genoemde soorten.

 

Na de pauze: de chronologie van de 11 vaardigheden.

 

Vaardigheid H1              

De omgang met Jachtvogels

Afbakening: Aanschaf en voorwaarden, de transportwijzen, inrollen, administratieve

verplichtingen, de huisvesting, de dagelijkse omgang, training en communicatie

 

8 september: praktijkavond:

 

Vaardigheid H2

Aanleggen en vervaardigen van tuigage

Afbakening: Fournituren, leerbewerking, knopen, hulpmiddelen.

(NB! Schaar, snijplank, gaatjestang en mesje zelf meenemen).

Vaardigheid H3

(Dit betreft een onderdeel van) de Verzorging van jachtvogels

                Afbakening: behandeling van het verenkleed, de verzorging van de handen, de nagels

en de snavel

 

15 september:

 

Vaardigheid H3

Verzorging van jachtvogels (vervolg)

Afbakening: Controle gezondheid, hygiëne bepalingen, voedsel en voedselveiligheid,

ziekteleer en medicijnen

Vaardigheid H4

Het dragen en zeeg maken van jachtvogels

Afbakening: Juveniele, (versus) een gemuite jachtvogel, conditiegewicht, zeeg maken,

afdragen, de muit, het muithuis en de opname van de vogel na de muit

 

22 september:

 

Vaardigheid H5

Het aanleren van gewenst gedrag en het jagen met een jachtvogel

                Afbakening: In conditie brengen en houden, binden aan de loer/balg, aan haar- en veerwild

brengen, gewenning aan honden en fretten, het aanleren van gewenst gedrag en het

communiceren met jachtvogels.

Vaardigheid H6

Het voorkomen en afleren van ongewenst gedrag

Afbakening: het herkennen, voorkomen en afleren van ongewenst gedrag

 

De afronding van nog onbehandelde onderdelen in de Vaardigheden Het houden, verzorgen en afdragen van jachtvogels.

 

29 september:

 

Ingelaste inhaal les voor de onderwerpen die nog niet volledig behandeld zijn.

 

6 oktober:

 

Vaardigheid J1

Beoordelen inzetbaarheid jachtvogels

Afbakening:       symptomen en afwijkingen in uiterlijk gedrag, beoordelen van de

inzetbaarheid, gebruik van de weegschaal, jachtgewicht, organisatie en keuze van de jachtdag.

Vaardigheid J2

Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn

Afbakening:       Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn

 

13 oktober:

 

Vaardigheid J4

Zoeken en terugvangen van verloren jachtvogels

Afbakening:       Hulpmiddelen, werkwijze opsporen en het alloceren m.b.v. telemetrie en op

de natuurlijke manier.

Werkwijze terugvangen verloren jachtvogels inclusief, hulpmiddelen en de daaraan gekoppelde juridische en administratieve voorwaarden.

 

Vaardigheid J5

Toepassen Fret en Hond

  1. Fretteren

Afbakening: Huisvesting, omgang, voeding, inzet en telemetrie

  1. Honden

Afbakening: Staande en drijvende honden, inzet bij de hoge en de lage vlucht, het gebruik

van honden voor het schot, steadyness, aanschaf en training, commando’s, gebaar-

en fluitsignalen

 

De afronding van nog onbehandelde onderdelen bij De Jacht met Jachtvogels

 

20 oktober:

 

Wild praktijkavond.

Vaardigheid J3

Het doden van prooien en het slachten van aasdieren

Afbakening: Weidelijk doden, schoonmaken en behandelen van prooidieren en aasdieren (Neem hiervoor een eigen slachtmes en de map en stagekaarten mee).

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het gehele docententeam,

Voor deze J. Poorthuis

 
21,22 en 23 september 2019
Op de beurs van Jacht en Buitenleven in Liempde heeft bestuurslid Louis Smulders meegewerkt uit naam van de gezamenlijke valkerij,het NOVO

liempde.jpg

2,3 en 9 september 2019

Scholendagen Geestern en Voorst

Projectgroep Educatie introduceert scholendag op landgoed Beekzicht in Voorst

De Projectgroep bestaat uit leden van de KNJV en heeft tot doel educatie hoger op de agenda te krijgen voor jacht en valkerij. Om dit te bewerkstelligen hebben zij een voorstel ingediend bij de KNJV met een plan van aanpak en een begroting. Door samenwerking te zoeken met de Stichting Steunfonds Jacht en Wildbeheer uit Twente  heeft de Projectgroep kunnen profiteren van de kennis die het Steunfonds de afgelopen 25 jaar heeft opgedaan. Onderdeel van het plan zijn de scholendagen die met veel succes in Twente zijn ingeburgerd. De scholendagen luiden het nieuwe schooljaar in en er kunnen per dag 10 scholen worden ontvangen om kinderen van groep 8 te informeren over jacht en natuurbeheer. Door het aanbieden van diverse workshops wordt er vanuit de regio een beroep gedaan op vissers, imkers, WBE’s natuurtoezicht, voorjagers, valkeniers, weidevogelclubs en boerenorganisaties.

In Voorst is het concept overgenomen en in een ander jasje gestoken. Door samenwerking te zoeken met landgoed Beekzicht, de Lionsclub Voorst en de gemeente Voorst is het mogelijk geweest de financiering rond te krijgen. De toegestroomde jeugd kreeg de ruimte om in een 2 uur durende wandeling langs de diverse workshops kennis op te doen over wild en natuurbeheer op landgoed Beekzicht. De speelse manier waarop buiten les werd gegeven, het prachtige weer en de betrokkenheid van de vele vrijwilligers maakten deze dag tot een groot succes.

Op beide evenementen was het NOVO vertegenwoordigd

DSC04267.JPG
DSC04455.JPG
DSC04398.JPG

November 2018

Jachtdag van de Orde der Nederlandse Valkeniers in Muiderzand.

Een dag voor de havik op konijnen. Vijf havikiers die met veel hondenwerk de enorme bouwen moesten onderzoeken. Geduldig fretwerk en een snelle havik om het werk af te maken. Het weer hielp mee en de sfeer was geweldig. Aan het eind kwamen de bewoners kijken die uiteindelijk mee beslissen of de valkeniers de konijnenoverlast mogen bestrijden. We sloten af met het wild de eer te bewijzen en een borrel om er op te proosten.

jachtdag orde 2018.JPG
jd8.JPG
jd9.JPG
jd7.JPG
jd4.jpg
jd2.JPG

Deelname Novo Scholendagen in Hexel september 2018

De scholendagen georganiseerd door de Educatie commissie van de Stichting Steunfonds werden op 10 en 11 september gehouden op de Tolplas in Hexel. De Educatie commissie nodigt ieder jaar 20 scholen uit. Tijdens deze dagen komen er 500 kinderen uit groep 7 en 8 naar de Scholendagen en krijgen zij verschillende workshops aangeboden die gerelateerd zijn aan jacht en natuurbeheer en het toezicht daarop.

Scholen kunnen zich inschrijven voor deze dagen waarvan de kosten geheel voor het Steunfonds zijn. Het Steunfonds zoekt haar sponsoren om de bussen en de catering te bekostigen. Vaste sponsoren zijn de KNJV, NOJG en vijf WBE eenheden uit de regio Midden Overijssel.

De ruime opzet bij de Tolplas en het heerlijke nazomer weer zorgde voor een uitnodigende dag. De worskhop deelnemers bestonden uit de jacht en het toezicht, de imkers, de visserij, de hondenvereniging en de valkerij.

Het NOVO had zich bereid verklaard hieraan deel te nemen en samen met NOVO lid Hans Bruil, Orde lid Tula Stapert en Am lid Luc van Asperen is een concept uitgewerkt. De valkeniers kregen  een kwartier tijd de mogelijkheid om hun verhaal te houden wat valkerij in Nederland betekent. Om de indruk te verstevigen is er een kleurwedstrijd uitgeschreven waarvan de winnaar op 17 november Wereld Valkerijdag mee mag met een jachtdag. Op deze dag hebben wij 10 klassen gezien die ongeveer uit 20 kinderen bestond.

De geheel gerestaureerde tent en de inrichting door Hans Bruil verzorgd gaf een representatieve uitstraling met havik, slechtvalk, fretten en hond. Vele fournituren telemetrie oude veren, braakballen, weegschaal omlijsten het geheel. Het was een bijzondere dag waar het iedere keer weer een wonder is dat kinderen zo onder indruk zijn. Een eerlijk verhaal vertelt met de passie van de valkenier maakte dat  het een zeer geslaagd evenement is geworden en voor herhaling vatbaar.

DSCN0519.JPG
DSCN0483.JPG
DSCN0517.JPG
bottom of page